Sản phẩm Văn hóa trà Danh trà Việt - Trung

Tìm kiếm sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Thầy Thích Quảng Hà

Đang sở hữu chiếc ấm của Nghệ Nhân Trần Vận Tài.

Tiêu biểu cho cách chế tác: tròn nhưng không tròn, méo nhưng không méo.    

Tác phẩm : Sóng

Thể hiện được giọt nước nhỏ trong biển lớn tạo nên những con sóng vô cùng mạnh mẽ.


 
Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.