Sản phẩm Văn hóa trà Danh trà Việt - Trung

Tìm kiếm sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Chị Việt Anh

Một trong những chiếc ấm sưu tập đầy cảm xúc là chiếc ấm TRÁI BÍ VÀNG.                     

Tác phẩm của nghệ nhân Trần Phong Minh.

Trái bí có 8 múi thể hiện cho sự sung túc.


 
Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.