Sản phẩm Văn hóa trà Danh trà Việt - Trung

Tm ki?m s?n ph?m
H? tr? tr?c tuy?n

Ch? Ng? Nghinh

Con c?a ti?m tr KIM THNH 

Qu?ng Ngi x?aTR & NHN TH?


Tay nng chn ?m t? sa

                       Gom ngn cnh h?c chung tr trao nhau

       Ng?m ??i qua nh?ng b? du

                       Ch? chuyn tr?ng tr? thm su gi?a ??i

   Bao n?m gc b? chn tr?i

                        B?y nhiu cay ??ng , cho l?i yu th??ng

          Mi?t mi rong ru?i d?m tr??ng

                          T??ng ch?ng nh?t m?t tr h??ng thu? no

     Tnh c? nh? gi?c chim bao

            Tri m ??i ?m ng?t ngo say m

    Tan ?i phi?n mu?n tr?m b?

        T? sa nh? ?m v? v? tnh thm.


Si Gn 18/08/2013

T?ng Tu?n.

Ng? Nghinh


 
Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.