Sản phẩm Văn hóa trà Danh trà Việt - Trung

Tm ki?m s?n ph?m
H? tr? tr?c tuy?n


CH XUN NH

Q. Tn Ph  TP.HCML tc gi? t?p th? Tr ??i. 

B? s?u t?p ?m tr khng d?ng l?i ? con s? vi ch?c chi?c ?m t? sa.

v m?i chi?c ?m t? sa  l m?t k? ni?m ??p.


@ ?m VI TI?U  ???c ??t lm n?m 2009 t?i DingShan Nghi H?ng Giang T - Trung Qu?c. Do tc gi? : H?a H?c Qun  - sinh n?m 1968 th?c hi?n.

@ Tc ph?m:  H??NG ??NG N?I

Do ngh? Nhn H?a H?c Qun lm - Thu?c lo?i ?m lm hon ton b?ng tay, r?t dy mu ??. 

Trn ?m ???c kh?c cu th? Chn tr thin c? v? ?u c?a chnh tc gi?. V c?m nh?n khi dng chi?c ?m H??ng ??ng N?i ? th?ng hoa thnh nh?ng v?n th?

                    ??i qu?nh hiu b?n bi

                    Dng tr ch?y h? khng

                    Chn v cng c?n mi

                    Sa m?c ??i mnh mng.

 
Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.