Sản phẩm Văn hóa trà Danh trà Việt - Trung

Tm ki?m s?n ph?m
H? tr? tr?c tuy?n

ANH PH?M V?N HNG

Q.6 TP. HCM


      CHI?C ?M ??P


T?t nhin l ph?i c ??t t?t v cng khng th? thi?u ?i tay c?a ngh? nhn c?ng nh? b?n thn chi?c ?m ph?i tr?i qua nung nhi?t, qua t?m lng c?a ng??i yu ?m ngy ngy d??ng ?m.

Tuy nhin, th? v?n ch?a ??.

?? c chi?c ?m ??p ngy hm nay, v h?n n?a l mai sau, r?t c?n ph?i c s? kin tr, c?n th?n ?? gn gi?.

B?i v ch? m?t l?n ch?p m?t x?y tay, nh? th ?m khng cn nh? x?a, n?ng th tr? thnh nh?ng m?nh v? v d?ng !

Ng?m l?i sao gi?ng ??i ng??i.

M?i ngy, tay nng niu chi?c ?m, rt chn tr, lng lun nh? lng...


      TR & TI


C?m ?n t?o ho t?o ra Tr ?? chng ta c ???c th?c u?ng m ? ???c nng ln thnh ??o, v c?ng khng qun cho m?t s?n v?t l ??t t?t ?? lm nn nh?ng chi?c ?m tuy?t h?o gip chng ta th??ng th?c ???c tinh tu c?a Tr m?t cch tr?n v?n nh?t c th?.

T?i sao ti l?i c nh?ng ngh? ny . . .

Th?i h?c tr, kho?n nh?ng n?m 1977, cu?c s?ng cn nhi?u kh kh?n, lc b?y gi?, h?c tr nh? chng ti n?u c t ti?n ?? vo qun u?ng ???c 1 ly c ph ?en l s??ng v cng.

Lc ?y, ti v vi ng??i b?n thn r?t thch vo qun c ph yn t?nh ?? cng nhau n bi thi, ku vi ly c ph ?en, sau ? l 1 bnh tr nng (t?t nhin l tr B?c v l lo?i bnh dn).

Ly c ph mau chng h?t, k? ??n l nh?ng ly tr, mi tr th?m th?m, v? chan cht, c? ??ng l?i qua nh?ng bi gi?i ton, l . . . , khi bnh tr c?n, th l?i xin thm bnh khc, bi?t l h?c sinh sinh vin ngho nn ch? ch? qun th??ng tnh nhanh chng cho thm, nh?ng c?ng ??n lc ch? ch? qun xinh ??p ph?i nheo nheo c?p m?t mang hnh vin ??n v ni 1 cu h?t tr r?i m?y em . . . (?a thi, ch? ch? ch? qun nh? nhng v?i h?c sinh l?m).

Mi, v? tr theo ti t? d?o ?y.

S? ph?n th?t khng may, v c?n b?nh mng tnh, sau khi t?t nghi?p ra tr??ng, ti khng ng?i ???c mi, t? ?, th? gi?i ?m th?c c?a ti khi qua b? mi th ch? cn l v? gic.

V tr ??i v?i ti c?ng v?y, khi pha long, ch? l v? nhng nh?t, khi pha h?i lu, l v? chan cht, n?u ?? qu lu th ch? l cht qu nu?t khng v . . . th? ??y. Tuy nhin, ci v? ?y n?u m?i bu?i sng m khng c th ti v?n th?y thiu thi?u m?t cht g ? trong ngy.

R?i c? th?, khng c g ?? ni khi sau h?n 20 n?m, qua m?t ??t ph?u thu?t ?? ch?a c?n b?nh v? m?i, ti l?i nghe ???c mi.

Th?t khng th? c l?i no t? xi?t s? h?nh phc khi ti l?i nghe ???c mi, ci m r?t r?t nhi?u ng??i xem nh? ???ng nhin n hi?n h?u trong cu?c s?ng, v l? t?t nhin s? khng c?m th?y ???c l mnh ?ang h?nh phc.

Tr c?ng v?y, ti ???c di?m phc ng?i l?i mi ??c tr?ng m t??ng nh? mnh ? qun!

Th th?t, t? nhin ti tr? thnh ng??i tham lam v cng, ti lun c? lm sao ?? c th? th??ng th?c h?t mi tr khi m?i bu?i sng pha ?m tr ?? u?ng.

Th? l, nhi?u b? ?m b? ti thay ??i ?? tm h??ng tr ??t nh?t.

Cho ??n khi tnh c? ti ?i ngang m?t gian hng bn trn c ?? hng ch? l? l?m ??i v?i ti lc b?y gi?, ? l ?m T? SaVi?t Ph Qu Th?, ti d?ng l?i v tr??c h?t l say m ng?m nhn nh?ng chi?c ?m nho nh?, xinh xinh, nhi?u mu s?c, m?c m?c nh?ng tinh t? v cng, trong lng t? h?i: ?m T? Sa l g nh??.

T?i v?, lao vo internet tm v ??c thng tin v? ?m T? Sa, ti th?y th?t ?ng v?i ci m mnh ?ang tm.

Ngay ngy hm sau. Ti ? mua 1 chi?c ?m. R?i th v? sinh ?m, lu?c ?m, lau lau, chi chi, ?? r?i sng hm sau n?a, ti pha 2 ?m tr, 1 l ?m trng men, 1 l ?m T? Sa, v th?t tuy?t, ti ngh?, h??ng c?a tr mnh ? nh?n g?n ???c h?t.

T? ? ??n nay, m?i bu?i s?m mai c?a nh?ng ngy ngh? cu?i tu?n,  c?ng nh? m?i bu?i chi?u sau m?t ngy c?ng th?ng lm vi?c, ??i v?i ti, chi?c ?m T? Sa v Tr nh? m?t ph?n g?n li?n v?i cu?c s?ng.

Cu chuy?n c?a ti l th? ??y.

Thay l?i k?t, ti mu?n chia s? m?t nh? l: hy trn tr?ng nh?ng g mnh ?ang c nh cc b?n, ?i khi, c th? n l hi?n nhin ??i v?i ng??i ny nh?ng ??i v?i ng??i khc th n l?i l n hu?. V qua ? cc b?n chia s? cng ti: C?m ?n t?o ho t?o ra Tr . . .


[V? ??u trang]

 
Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.